Scudipros in Liquidatie

Duikvereniging Scudipros in liquidatie.


Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door beslissing van de vergadering van leden van de vereniging op 26 november 2020.
De rekening en verantwoording (en het plan van verdeling) liggen ter inzage voor eenieder tot 26 januari 2021 bij het bestuur van de vereniging. 

Het bestuur kan bereikt worden via email op: scudipros@gmail.com